Rudina Xhunga

Rudina Xhunga është autore e dy prej librave ndër më të shiturit në Shqipëri. Kritika ka gjetur për arsye mënyrën e saj të drejtpërdrejtë të rrëfimit, gjuhën dhe temën e përditshmërisë dhe krijimin e një fytyre krejt origjinale në letërsinë e shkruar pas viteve 2000. Librat e Xhungës kanë qenë në qendër të vëmendjes mediatike edhe për shkak se ajo është një nga figurat e njohura të gazetarisë televizive dhe asaj të shkruar. www.rudinaxhunga.com

Bibliografia


post image
post image